Tier 1 Yatırımcı Vizesine İlişkin Bilgi Notu
İngiltere Tier 1 (Yatırımcı) vizesi, başvuran yatırımcılara İngiltere'de kendi işlerini kurma olanağı sunmaktadır. İngiltere'de 12 ay içerisinde 183 gün yaşama şartı ve yatırımcının sermayesini geri alma hakkı, İngiltere Tier 1 (Yatırımcı) Vizesinin genel koşullarındandır. Tier 1 (Yatırımcı) vizesine başvurmak isteyen yatırımcıların uyması gereken belirli kurallar bulunmaktadır.

1. Başvurmaya Uygun Olma Kriterleri Nelerdir?

a. Yatırımcılar

Öncelikle başvurmak isteyen yatırımcının en az 2 milyon £ yatırım fonuna sahip olması gerekmektedir. Başvuran yatırımcının 18 yaşında veya 18 yaşından daha büyük olma zorunluluğu vardır. Yatırımcıların başvuru süreci için beyan ettikleri paranın kendilerine veya partnerlerine ait olduğunu kanıtlamaları gerekmektedir. Başvuran yatırımcıların İngiltere denetimli bir bankada, yatırım fonlarını kullanmak amacıyla bir hesap açma zorunlulukları vardır. Yatırımcıların yatırım fonlarının İngiltere'de harcanabilmesi ve bir veya birden fazla denetlenmiş finansal enstitülerde tutulması gerekmektedir. Başvuru esnasında yatırımcının parasının İngiltere'de veya İngiltere dışında bir ülkede bulunması fark arz etmemektedir. Eğer başvuran yatırımcının parası 2 yıldan az bir süredir yatırımcıya ait ise, yatırımcı paranın kaynağını ve kendisine nasıl ulaştığını İngiltere İçişleri Bakanlığına kanıtlamak zorundadır. Yatırımcıların İngilizce konuşmaları ve konuştuklarını kanıtlama zorunluluğu bulunmamaktadır.

b. Finansal sponsorluğa sahip olan öğrenciler

Başvuru esnasında İngiltere'de Tier 4 (Genel) vizeyle bulunan öğrencilerin Tier 1 vizesine başvurma hakları vardır. Eğer öğrencinin kurs ve yaşam ücretleri herhangi bir devlet veya uluslararası bir burs ajansı tarafından karşılanmışsa, öğrencilerin başvuru süresi için finansal sponsorlarından İngiltere'ye tekrar giriş veya kalış esnasında sponsor olduklarına dair şartsız yazılı sözleşme almaları gerekmektedir.

2. Başvuru Süreci ve Zamanı Hakkında Genel Bilgiler

a. Başvuru tarihi

Eğer başvuru sahibi İngiltere haricinde bir ülkeden başvuruyor ise başvuru ücretini ödediği gün başvuru tarihi olarak kabul edilecektir. Eğer başvuru sahibi İngiltere'den başvuruyor ise başvurunun postalandığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilir.

b. Başvuru için verilmesi gereken dokümanlar

Başvuru yapacak olan yatırımcıların, mevcut pasaport veya diğer geçerli seyahat dokümanına sahip olduğunu gösterme yükümlülükleri vardır. Adayların vize işlemleri için pasaportlarında en az bir boş sayfaya sahip olmaları gerekmektedir. Eğer adaylar İngiliz hükümetinin listesinde[1] olan Tüberküloz testi yaptırılması gereken bir ülkeden geliyorsa tüberküloz test sonuçlarını başvuru dokümanlarına eklemeleri gerekmektedir. Hangi ülkeden geldiğine bakılmaksızın başvuru adaylarının son 10 yıl içerisinde 1 yıl veya 1 yıldan fazla kaldıkları ülkeden alınan sabıka kaydı belgesi bir başka verilmesi gereken dokümanlar arasındadır. Ek olarak, bütün başvuran yatırımcıların yatırım fonlarının kanıtları dokümanlar arasında yer almalıdır. Dokümanların hepsinin İngilizce olma zorunluluğu vardır. İngilizce olmayan dokümanların yeminli tercüman tarafından İngilizceye çevrilmesi gerekmektedir.

c. Başvurunun reddedilmesi durumu

i. Temyiz ve idari inceleme hakları

Başvuru adayları başvurularının reddedilmesi veya bir hata yapıldığını düşündükleri takdirde, başvurunun tekrar gözden geçirilmesi talebinde bulunma hakkına sahiplerdir.

3. İngiltere'ye TIER 1 göçmeni olarak Giriş Başvurusu (Initial Application)

a. Yatırım Fonları

Başvuran yatırımcıların kendi paralarına sahip olmaları ya da paranın kontrolleri altında olması gerekmektedir. Bu paranın 2 milyon £ veya daha fazla olması, denetim altında tutulan herhangi bir finansal enstitüye yatırılmış olması ve harcanabilir özelliğe sahip olması gerekmektedir. Tier 1 yatırımcıları İngiltere'ye geldikleri tarihten itibaren ilk üç ay içerisinde, en az 2 milyon £ ve üzeri miktarda yatırımı İngiltere'de belirlenmiş hukuki niteliklere sahip olan herhangi bir şirkete yapmalıdır.

b. Yatırımcının kendi parası

Eğer yatırımcılar yatırım için kendi paralarını kullanacaklar ise ne kadar paraları olduğunu ve bu paranın nerede tutulduğunu göstermeleri gerekmektedir. Eğer yatırımcının parası 2 yıldan az bir süredir yatırımcıya ait ise, paraya nasıl sahip olduğunu (miras yolu vb.) resmi evrak ile göstermek zorundadır. Başvuran yatırımcıların sahip oldukları paranın İngiltere'deki bir bankaya transfer edebileceklerini ve İngiliz Pound'una çevrilebilir olduğunu İçişleri Bakanlığına göstermeleri gerekmektedir.

c. Yatırımcının partnerinin parası

Eğer yatırımı yapacak başvuru sahibi partnerinin parasını kullanacaksa, evlilik durumu söz konusu ise resmi evlilik sertifikası; evlilik durumu söz konusu değil ise en az 2 yıldır birlikte olduklarının kanıtını vermek zorundadır. Yatırımcının partnerlerden parayı kontrol edebilme izni olduğunu gösteren imzalı bir belge almaları gerekir.

d. İngiltere'de bir banka hesabı

Başvuran yatırımcıların başvuru esnasında yatırım fonlarını yatıracakları İngiltere tarafında hukuki niteliklere sahip olan bir bankada hesap açtıklarını gösteren resmi bir belge sağlamaları gerekmektedir. Bu belgenin yetkili bir resmi çalışan tarafından onaylanması, başvuru tarihinden sonraki üç ay içinde değerlendirilmesi, bankanın kaşeli resmi kağıdının üzerine yazılması gerekmektedir. Başvuran yatırımcı bu resmî belgeye ad ve soyadını, banka hesap numarasını, en az 2 milyon £ yatırım amacı ile bu banka hesabının açıldığını, bankanın FCA tarafından onaylandığını gösteren bilgileri eklemesi gerekir.

4. Tier 1 (Yatırımcı) Vizesini Alan Yatırımcı İngiltere'de Nasıl Yatırım Yapabilir?

Başvuru sahibi Tier 1 yatırımcı kategorisine girdikten sonra en az 2 milyon £ değerinde 'nitelikli yatırımlara' yatırım yapması gerekir. Bu 'nitelikli' Tier 1 yatırım seçenekleri, İngiltere'nin aktif ve ticari şirketlerinde kayıtlı sermaye ve/veya kredi sermayeleridir. İngiltere Tier 1 yatırımcı kategorisine girmiş bir başvuru sahibinin, kategoriye girdiği tarihten itibaren ilk 90 gün içerisinde 'nitelikli' yatırımını yapma zorunluluğu vardır.

Fakat İngiltere'nin genel göçmenlik hukuk kuralları Tier 1 vizesiyle gelen yatırımcılar için izin verilen yatırımlar üzerinde çeşitli kısıtlamalar getirmiştir. Örnek olarak, offshore şirketlere veya vakıflara, açık uçlu yatırım şirketlerine ve esas olarak mülk yatırımı, mülk yönetime veya mülk geliştirme ile uğraşan şirketlere yapılan yatırımların hepsi yasaktır.

İngiltere göçmenlik hukuku kurallarının Ek A, tablo 8A ve 9A'nın 1.satırına göre, 6 Kasım 2014 tarihinden sonra başvuran Tier 1 yatırımcılarının en az 2 milyon £ yatırım yapmış olmalıdır. Ancak, mevcut yatırım seçenekleri, Yatırımcının 29 Mart 2019'dan önce veya sonra yürürlükte olan Göçmenlik Kuralları uyarınca uygulanmış olmasına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

6 Kasım 2014 ve 29 Mart 2019 tarihleri arasında yürürlükte olan göçmenlik hukuk kuralları uyarınca, Tier 1 Yatırımcı vizesi kategorisine giren vizesi sahiplerine, İngiltere'nin kayıtlı aktif ve ticari şirketlerine, İngiltere Devlet tahvillerine en az 2 milyon £ değerinde sermaye veya kredi sermayesi yaptıkları takdirde, vizelerini uzatma veya yerleşim hakkı verilecektir.

29 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni göçmenlik kuralları çerçevesinde, vize uzatma veya yerleşim hakkı sadece İngiltere'nin kayıtlı aktif ve ticari şirketlerine 2 milyon £ değerinde sermaye veya kredi sermayesi yapan vize sahiplerine verilecektir. Yenilenen göçmenlik hukuku, vize sahiplerinin İngiltere Devlet tahvillerine yatırım yapma şartını ortadan kaldırmıştır.

Yatırımların İngiltere'de kayıtlı aktif ve ticari bir şirkete yapılmış sayılabilmesi için şirketin İngiltere Şirketler Topluluğu'na (The Companies House) kayıtlı olması, kurumlar vergisi için HRMC ve gelire göre ödenen vergi sistemi PAYE'ye kayıtlı olması, İngiltere'de kayıtlı olan bir ofisin olması, genel ticari anlaşmaları ve servisleri gösteren bir İngiliz bankası hesabının olması ve müdür olmayan en az iki İngiltere merkezli çalışanının olması gerekmektedir.

İlk yatırımın belli bir bölümünü oluşturan tüm sermaye, yatırımcının Tier 1 vize kategorisi altındayken yatırılmış olarak kalmalıdır. Bir başka deyişle, yatırımcı ilk 2 milyon £ yatırımını yaptıktan sonra, sermayenin tamamı yatırım olarak kalmaya devam etmelidir. Eğer yatırım zarar ile satılırsa, Tier 1 yatırımcısı yatırımın satıldığı fiyattan yeni bir yatırım yapmalıdır. Yeni alınan bu yatırım yine zarar ile satılırsa, aynı işlem yine geçerli olacaktır. Örneğin, Tier 1 yatırımcısı 2 milyon £ yatırımının içerisinden 100 bin £ bir portföy satın alıp, 85 bin £ değerinde satarsa; yeni alacağı yatırım 85 bin £ değerinde olmalıdır. Aynı şekilde 100 bin £ değerinde aldığı yatırım satacağı tarihte 120 bin £ değerine ulaştıysa bu yatırımın satışından sonra alınacak olan yeni yatırım 120 bin £ değerinde olmalıdır.

Tier 1 yatırımcısı, yatırımını sattığı takdirde, yeni nitelikli yatırım bir sonraki rapor dönemine veya altı ay içerisinde yapılmalıdır. Tier 1 yatırımcıları isterlerse gelirlerini portföylerinden çıkarma hakkına sahiptirler. Ancak sadece tahakkuk eden yatırımı aldıkları tarihten sonra beyan edilen faizleri ve temettüleri kaldırma hakları vardır. Yatırılan sermaye, yatırımların alım-satım işlemlerinden doğan portföy yönetim ücretleri, işlem maliyetleri veya vergiler gibi masraflar yatırımı ilk yatırım seviyesinin altına düşürecekse, masrafları ödemek için kullanılamaz.

5. Tier 1 (Yatırımcı) Vizesi Çevresinde İzin Verilmeyen Yatırım Türleri

Tier 1 yatırımcı vizesinde sahip olan yatırımcılar fonlarını, esas olarak mülk yatırımı, mülk yönetimi veya mülk geliştirme ile uğraşan şirketlere yatıramazlar. Bu limitlemeye kira geliri üzerinden getiri elde etmeyi amaçlayan şirketler de dahildir. Ancak, kendi tesislerinde sahip inşaat firmalarına, üreticilerine veya perakendecilere yapılan yatırımlara izin verilmiştir. Offshore şirketlerine veya güvencelere yatırılan fonlar yatırım olarak sayılmayacaktır. Temel yatırımların İngiltere'de kalacağının güvencesi olmadığı için, açık uçlu yatırım şirketlerine, yatırım ortaklığı şirketlerine veya araçlarına yatırılan fonlar (İngiltere hükümetinden veya devredilmiş bir devlet departmanından veya kurumlarından birinden fon almadıkları sürece) yatırım olarak kabul edilmez. Yatırılacak fonlar, genel işleyişi depozitolara dayanan, yapı kredi veya diğer yatırım şirketlerine yapılamaz. İngiltere Ulusal Tasarruf ve Yatırım Ajansı (NSIA) tarafından onaylanmış kişisel vadeli hesaplar, prim tahvilleri ve tasarruf belgeleri İngiltere göçmen hukuku kapsamında yatırım olarak sayılmaz. Ek olarak İngiltere, kaldıraçlı yatırım fonlarını, Tier 1 yatırımcısının kendi fonu olduğundan ötürü yatırım fonu olarak saymayacaktır.

Belirtilen bu kurallara göre, yatırım sürecinde bir hata yapılması durumunda, göçmen kişi kendini İngiltere'nin Göçmen Yasasını ihlal ederken bulacaktır. Yatırımcı başvuru sahibi İngiltere'nin Göçmen yasasını çiğner ise, göçmenlik hukuku kurallarında, başvuru sahibine hatasını düzeltip yatırıma devam etmek için tanınan bir rota bulunmamaktadır. Bu durumda başvuru sahibi İngiltere İçişleri Bakanlığının kararını beklemek zorundadır. Tier 1 (yatırımcı) vizesi başvuru sahipleri için yatırım olanakları oldukça sınırlı olsa da İngiltere hükümetine göre bunun nedeni İngiltere'ye maksimum ekonomik fayda getirecek bir düzen üretmektir.

6. Tier 1 (Yatırımcı) Vizesini Uzatma Başvuruları

Tier 1 yatırımcı vizesini almış olan yatırımcılar, İngiltere'ye giriş izinlerini uzatmak için Tier 1 uzatma başvurusu (extension applications) yapabilirler. Bu başvurular, ilk Tier 1 vizesinin alındığı tarihe ve uzatma başvurusunun yapıldığı tarihe göre farklılık göstermektedir.

a. 6 Kasım 2014 tarihinden önce alınan Tier 1 yatırımcı vizesini uzatmak amacıyla 6 Nisan 2020 tarihinden önce yapılan başvurular

Uzatma başvurusu yapan yatırımcı, İngiltere'de kalış sürecin uzatmak için belirli koşulları yerine getirmek zorundadır. Başvuru sahibi İngiltere'de en az 1 milyon £ değerinde kontrolü altında olan bir para göstermek zorundadır. Bu 1 milyon Poundun en az 750 bin Poundu nitelikli bir yatırıma harcanmış ve geri kalan para total miktarı 1 milyon Pounda getirmiş olması gerekmektedir. Yatırımcının yatırımı olan 1 milyon Poundu Tier 1 vize kapsamında belirtilen şekilde yatırmış olması gerekmektedir.

b. 6 Kasım 2014 ile 28 Mart 2019 tarihleri arasında alınan Tier 1 yatırımcı vizesini uzatmak amacıyla 6 Nisan 2020 tarihinde veya sonrasında yapılan başvurular

Başvuru sahipleri Tier 1 (Yatırımcı) göçmeni olarak ülkeye giriş izinlerini uzatmak için, İngiltere'nin kayıtlı aktif ve ticari şirketlerine, en az 2 milyon £ değerinde sermaye, kredi sermayesi veya İngiltere hükümet tahvillerine yatırım yaptığını göstermelidir. Yatırımcının başvurduğu tarihten bu yana yaptığı yatırımlarda yatırım seviyesini koruduğunu göstermesi gerekir.

Detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti için aşağıdaki bilgiler vasıtasıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

[1] https://www.gov.uk/tb-test-visa/countries-where-yo...
LONDON
5 Chancery Lane WC2A 1LG
T:
+4402074067504

ISTANBUL
Barbaros Mah, Varyap Meridian C Blok
D: 172 Ardıç Sok. 34746, Atasehir
T:
+902165101260

info@guden.av.tr
CONTACT FORM