• Türk müvekkilimizin mülti-milyonluk proje anlaşmasından kaynaklanan ihitilafın çözümüne ilişkin danışmanlık
• Kore Ticaret Tahkim Merkezin’de devam eden tek satıcılık sözleşmesinden doğan anlaşmazlıkta Güney Kore firmasına karşı Türk firmasını temsil
• Uluslararası Ticari Tahkim Mahkemesi ICC’de mülti-milyonluk birleşme & devralma işleminden kaynaklanan anlaşmazlıkta Türk firmasını temsil
• Lisans Anlaşmasına ilişkin uyuşmazlıkta tahkim öncesi Arabuluculuk Hizmeti
• İspanyol firma adına Türkiye’de alacak tahsilatı
• Fikri-Sınai Haklar Mahkemesinde tescilli tasarıma ilişkin hak ihlali iddiasına karşı temsil
• İngiltere’deki firmadan temin edilen makinaların temerrüdüne ilişkin uyuşmazlıkta Türk firmasının Uluslararası Tahkim Mahkemesinde temsili
• Suudi Arabistan’lı müvekkilimize Türkiye’de Anonim şirket kurma danışmalığı
• Italya merkezli şirketin Türkiye’deki şubesinin tasfiye işlemi
• Türk girişimci tarafından geliştirilen akıllı telefon uygulamasının Kullanım Kuralları ve Gizlilik Politikasının hazırlanması
• Uluslararası nakliye şirketi için uluslararası alanda en uygun şirket yapısına ilişkin danışmanlık hizmeti
• Hindistan’da kurulacak çikolata fabrikasının ortaklık sözleşmesi metin taslağının hazırlanması
• Körfez kökenli yatırım firmasına Türkiye’de multi-milyonluk gayrimenkul yatırımına ilişkin danışmanlık hizmeti