201904.15
0

Start-up Vizesi ile Birleşik Krallık’a Gitmek

Brexit süreci hızla sona yaklaşırken, Birleşik Krallık “Entrepreneur Visa (Tier 1)” yani Girişimci Vizesi’ni sona erdirerek, Yenilikçi Vizesi (Innovator Visa) ve Start-up Vizesi (Start-up Visa) türlerini getirdi. Birleşik Krallık’ta iş kurmak isteyen kişilerin başvurması gereken vize tipi bu iki yeni vize türünden biri olacaktır. Bu makale, İngiltere’de iş kurmak isteyen, girişimci kişiler için Start-up Vizesi’ni…

201904.03
0

Birleşik Krallık’ta E-Ticarete İlişkin Yasal Yükümlülükler Nelerdir?

Birleşmiş Milletler’in 2017 yılında düzenlediği rapora göre, Birleşik Krallık’ta e-ticaret 2014 yılından 2016 yılına kadar %30 artış göstermiş olup, 2020’ye kadar da bu artışın 3 kat oranında artışı beklenildiği belirtilmiştir. Birleşik Krallık’ta internet üzerinden ticaret yapan/yapacak her şirketin, ne kadar kazandığı fark etmeksizin internet sitelerinin (bir başke deyişle websitelerinin) olması gerekmektedir. Bu websitesinde işletmeye/şirkete ilişkin…

201903.15
0

Brexit Sonrası İngiltere ve Türkiye İlişkileri

İngiliz Parlamentosunun 12 Mart tarihinde revize Brexit Anlaşmasını bir kez daha ret etmesi üzerine  Anlaşmasız Brexit olasılığı daha çok konuşulmaya başlandı. Brexitin ertelenmemesi durumunda 29 Mart 2019 tarihinde Birleşik Krallık, Avrupa Birliğinde anlaşmasız bir şekilde çıkacak . Anlaşmasız bir Brexit durumu Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerle Birleşik Krallığın idari, ekonomik ve ticari…

201901.24
0

Tek Yetkili Temsilci Vizesi (Sole Representative Visa) – Birleşik Krallık

Birleşik Krallık ile ticari faaliyet yürüten şirketler, kendilerini temsilen şirket çalışanlarından birini bu vize kapsamında İngiltere’ye gönderebilmektedirler. Şirket temsilcisi vizesi, Türkiye’deki mevcut şirketinizin şubesini İngiltere’de açma olanağı sağlamaktadır. Şirket Temsilcisi Olarak Birleşik Krallık’a Gitmek İçin Aranan Koşullar İngiltere’ye temsilci göndermek isteyen şirket en az 1 seneden daha uzunca bir süre önce kurulmuş olmalı İngiltere’de şirket…

201901.03
0

Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk

19 Aralık 2018 tarihinde 30630 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 7155 sayılı “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun’un 20. maddesince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 5. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir: “3. Dava şartı olarak arabuluculuk MADDE 5/A- (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari…

201812.27
0

Brexit Sonrası Birleşik Krallık’ta Göçmenlik Kurallarında Yapılması Öngörülen Değişiklikler

Brexit sonrası, Birleşik Krallık Hükümetinin göçmenlik kurallarında getireceği değişiklikler belli olmaya başladı.  Brexit sonrası göçmenlik kurallarında köklü değişiklerin olması bekleniyor. Hükümet tarafından yayınlanan rapora göre göçmenlik konusunda yapılacak değişiklikleri aşağıdaki ana başlıklarda toplayabiliriz: Serbest dolaşımın sona erişi: Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkışı akabinde ve Yürürlüğe Koyma/Uygulama Süresi boyunca, “serbest dolaşım” hakkı sona erecek ve Birleşik…

201812.06
0

Birleşik Krallık Brexit sürecini iptal edebilir – Avrupa Birliği Adalet Divanı Hukuk Başmüşaviri’nin Mütalaası

Avrupa Birliği Adalet Divanı, geçtiğimiz günlerde Birleşik Krallık’taki bir kısım milletvekili ile İskoç Yüksek Mahkemesi’nin  talebi üzerine Brexit süreci ile ilgili olarak, Avrupa Komisyonu’nun da onayladığı resmi bir anlaşma olmadan,  Lizbon Anlaşmasının 50. Maddesi kapsamında, Birleşik Krallığın tek başına  Brexit sürecini iptal edip edemeyeceği değerlendirmesini gündemine almıştı. 4 Aralık 2018 tarihinde , Avrupa Birliği Adalet…

201811.26
0

Bir Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak Tahkim ve Tahkim Süreci

A. Tahkim nedir? Tahkim, yasaların izin verdiği konular kapsamında olmak koşuluyla, taraflar arasında doğmuş ya da doğabilecek uyuşmazlıkların, geleneksel yargı yerine “hakem” adı verilen bağımsız kişilerce çözülmesi konusunda tarafların anlaşması ve bu anlaşma sonucunda ki hukuki yargılama süreci olarak tanımlanabilir. Tahkimi ulusal  ve  uluslararası tahkim  olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Ulusal olmayan kararların Türkiye’de icra edilebilmesi…

201806.26
0

Ankara Anlaşması Vizesi Kapsamında Birleşik Krallıkta Oturum İzni ile kalan Türkiye Vatandaşlarının Süresiz Oturum İzni Alımı Hususunda Yapılan Değişikliler

Avrupa Topluluğu İş Birliği Anlaşması (Ankara Anlaşması), 12 Eylül 1963’te Ankara Anlaşması adı altında, Türkiye ve Avrupa Ekonomik Birliği ve Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Birliği’ne nihai erişimini sağlamak amacıyla yapılmıştır. Birleşik Krallık 1973’te birliğe katıldığında otomatik olarak anlaşmaya taraf olmuştur. Anlaşma ve ilgili protokollerinde, “standstill clause” olarak adlandırılan ve Türk işçilerin diğer 3. ülkeler ve Avrupa…

201805.15
0

İngiltere’de İş Kurmak

İngiltere’de İş Kurmak Bu makalede Türk bir şirketin veya girişimcinin, Birleşik Krallık içerisinde hangi koşullarda ticari faaliyetlerde bulunabileceği incelenmiştir. Birleşik Krallık; İskoçya, Kuzey İrlanda, İngiltere ve Galler olmak üzere dört ayrı hukuk sistemine sahiptir ve söz konusu bu hukuk sistemleri arasında birçok benzerlikler bulunmaktadır. Bu makale de başta Londra olmak üzere, İngiltere’de ki ticari, hukuki…

201803.29
0

İngiltere İçişleri Bakanlığı (Home Office)’in Ankara Anlaşmasına ilişkin yeni açıklaması hakkında

İngiltere İçişleri Bakanlığı ( Home Office) 16 Mart 2018 tarihinde websitesi üzerinden yaptığı açıklama ile Ankara Anlaşması kapsamında yapılan Süresiz Oturum İzin ( Indefinite Leave to Remain) başvurularını askıya aldığı kararını duyurdu. İçişleri Bakanlığı bu kararını Göçmenlik Yüksek Mahkemesinin ( Upper Tribunal)’ın Aydogdu v SSHD [JR/15737/2015] davasında ki kararına dayandırdı. Yüksek Mahkeme (Upper Tribunal) ilgili…

201711.20
0

Ankara Anlaşması Vizesinin Akıbeti ve Brexit Süreci

Brexit süreci ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına İngiltere’de oturum ve kendi işyerini kurma hakkı veren Ankara Anlaşması olarak adlandırılan Turkish Businessperson Visa ( Türk İşadamı Vizesi)’nin akıbetinin ne olacağı henüz belli değil. Bu belirsizlik ortamında bir çok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ankara Anlaşması vizesi başvurusu için İstanbul’da Birleşik Krallık ( İngiltere)  konsolosluğuna başvuru için gün almaya…

201705.15
0

Otellerde Reklamasyon Yönetimi ve Reklamasyon’un Önlenmesi

Otellerde Reklamasyon Nedir ve Nasıl Önlenir?  Reklamasyon Nedir?  Bilindiği üzere reklamasyon, İngiltere’de “personal injury claim” olarak bilinen, misafirin konaklama tesisinden kaldığı sırada veya ayrıldıktan sonra, memnun kalmadığı, mağdur olduğunu düşündüğü, zarar gördüğünü iddia ettiği (hastalık, kaza vs.) hususlarla ilgili olarak şikayet mektubu veya doğrudan avukat vasıtasıyla tazminat talep etmesi ile başlayan süreçtir. Avrupa’da özellikle İngiltere’de…

201703.09
0

İngiltere’de Hukuki Yargılama Usulü ( Dava Takipleri)

Diğer hukuk sistemlerinin aksine, İngiliz Hukuku’nun kodlanmış tek bir kaynağı yoktur. İngiliz Hukuku, Parlamento tarafından alınan kanunlardan ve mahkemelerin verdiği kararlardan oluşmaktadır. İngiliz Mahkemeleri mevzuatı yorumlarken ve karar verirken, kendisine eşdeğer veya daha yüksek statüdeki mahkemeler tarafından alınan kararlara uygun hareket etmektedirler. Bununla birlikte Mevzuat ve Mahkemelerin Kararları, Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen mevzuata ve…

201610.20
0

İngiltere Türk İş Adamı Vizesi – Ankara Anlaşması

İngiltere Türk İş Adamı Vizesi – Ankara Anlaşması Kimler Başvurabilir? Bu vizeye, Türk vatandaşı olan, Birleşik Krallık ’ta yeni bir iş kurmayı veya kurulmuş bir işe katılmayı amaçlayan, Birleşik Krallık’ın bu vizeye başvurmak için aradığı nitelikleri taşıyan kişiler başvurabilir. Ne Zaman Başvurulabilir? Birleşik Krallık ’a gidiş tarihinizden 3 ay öncesine kadar vize başvurusunda bulunulabilir. Ne kadar sürer? Vize…

201604.18
0

Uluslararası Barolar Birliği (IBA) Üyeliği

Güden Hukuk Bürosu kurucu ortağı, hem İngiltere hemde Türkiye’de avukatlık yetkisine sahip, Ali Güden Uluslararası Barolar Birliği (IBA) üyeliğine kabul edilmiştir. Ali Güden Uluslararası Barolar Birliği (IBA)’de Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele komitesinde görev alacaktır.

201604.14
0

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele (Anti-Bribery and Corruption)

İngiliz şirketler, Türkiye de iş yaptıkları şirketlerden 2010 tarihli Rüşvetle Mücadele Yasası (Anti- Bribery Act, 2010 ) çerçevesinde bir Yolsuzluk ve Rüşvet İle Mücadele Politikasına (an Anti- Corruption and Bribery Policy) sahip olmalarını ve çalışanlarının bu politikalar çerçevesinde eğitim almış olmalarını talep etmektedirler. Bu konuda desteğe ihtiyacı olan Türk şirketlerine Türkçe ve İngilizce Yolsuzluk ve…

201604.14
0

Erişimin Engellenmesi Talebi ve Süreci

Günümüzde gerek teknolojinin gelişmesi gerekse internet ile birlikte sosyal/sanal ortamların hayatımızın bu denli derinine yerleşmesi ile lugatımıza bazı yeni kavramlar eklendi. Bunlardan biri “içerik sağlayıcı”. İçerik sağlayıcı, radyo-televizyon yayını ya da internet gibi bir iletişim yolu aracılığıyla, ses, görüntü, bilgisayar yazılımı veya oyun gibi çoklu ortam içeriklerini sağlayan ileticidir. Özetlemek gerekirse; internet sayfalarında okunmak, izlenmek…

201508.19
0

İstanbul Tahkim Merkezinin Kuruluşu Ne Aşamada?

Bu yazımızda İstanbul’u, öncelikle bölgesel nihai olarak da küresel finans merkezi yapma sloganı ile başlatılan İstanbul Uluslararası Finans merkezi Strateji ve Eylem Planı çerçevesinde kurulması öngörülen İstanbul Tahkim Merkezi’nin görevleri ve kuruluşunda hangi aşamaya gelindiği konusunu işleyemeye çalışacağız. Bilindiği üzere TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan İstanbul Tahkim Merkezi’nin kurulmasına ilişkin kanun 1 Ocak 2015’te…