201812.06
0

Birleşik Krallık Brexit sürecini iptal edebilir – Avrupa Birliği Adalet Divanı Hukuk Başmüşaviri’nin Mütalaası

Avrupa Birliği Adalet Divanı, geçtiğimiz günlerde Birleşik Krallık’taki bir kısım milletvekili ile İskoç Yüksek Mahkemesi’nin  talebi üzerine Brexit süreci ile ilgili olarak, Avrupa Komisyonu’nun da onayladığı resmi bir anlaşma olmadan,  Lizbon Anlaşmasının 50. Maddesi kapsamında, Birleşik Krallığın tek başına  Brexit sürecini iptal edip edemeyeceği değerlendirmesini gündemine almıştı. 4 Aralık 2018 tarihinde , Avrupa Birliği Adalet…

201811.26
0

Bir Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak Tahkim ve Tahkim Süreci

A. Tahkim nedir? Tahkim, yasaların izin verdiği konular kapsamında olmak koşuluyla, taraflar arasında doğmuş ya da doğabilecek uyuşmazlıkların, geleneksel yargı yerine “hakem” adı verilen bağımsız kişilerce çözülmesi konusunda tarafların anlaşması ve bu anlaşma sonucunda ki hukuki yargılama süreci olarak tanımlanabilir. Tahkimi ulusal  ve  uluslararası tahkim  olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Ulusal olmayan kararların Türkiye’de icra edilebilmesi…

201806.26
0

Ankara Anlaşması Vizesi Kapsamında Birleşik Krallıkta Oturum İzni ile kalan Türkiye Vatandaşlarının Süresiz Oturum İzni Alımı Hususunda Yapılan Değişikliler

Avrupa Topluluğu İş Birliği Anlaşması (Ankara Anlaşması), 12 Eylül 1963’te Ankara Anlaşması adı altında, Türkiye ve Avrupa Ekonomik Birliği ve Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Birliği’ne nihai erişimini sağlamak amacıyla yapılmıştır. Birleşik Krallık 1973’te birliğe katıldığında otomatik olarak anlaşmaya taraf olmuştur. Anlaşma ve ilgili protokollerinde, “standstill clause” olarak adlandırılan ve Türk işçilerin diğer 3. ülkeler ve Avrupa…

201805.15
0

İngiltere’de İş Kurmak

İngiltere’de İş Kurmak Bu makalede Türk bir şirketin veya girişimcinin, Birleşik Krallık içerisinde hangi koşullarda ticari faaliyetlerde bulunabileceği incelenmiştir. Birleşik Krallık; İskoçya, Kuzey İrlanda, İngiltere ve Galler olmak üzere dört ayrı hukuk sistemine sahiptir ve söz konusu bu hukuk sistemleri arasında birçok benzerlikler bulunmaktadır. Bu makale de başta Londra olmak üzere, İngiltere’de ki ticari, hukuki…

201803.29
0

İngiltere İçişleri Bakanlığı (Home Office)’in Ankara Anlaşmasına ilişkin yeni açıklaması hakkında

İngiltere İçişleri Bakanlığı ( Home Office) 16 Mart 2018 tarihinde websitesi üzerinden yaptığı açıklama ile Ankara Anlaşması kapsamında yapılan Süresiz Oturum İzin ( Indefinite Leave to Remain) başvurularını askıya aldığı kararını duyurdu. İçişleri Bakanlığı bu kararını Göçmenlik Yüksek Mahkemesinin ( Upper Tribunal)’ın Aydogdu v SSHD [JR/15737/2015] davasında ki kararına dayandırdı. Yüksek Mahkeme (Upper Tribunal) ilgili…

201711.20
0

Ankara Anlaşması Vizesinin Akıbeti ve Brexit Süreci

Brexit süreci ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına İngiltere’de oturum ve kendi işyerini kurma hakkı veren Ankara Anlaşması olarak adlandırılan Turkish Businessperson Visa ( Türk İşadamı Vizesi)’nin akıbetinin ne olacağı henüz belli değil. Bu belirsizlik ortamında bir çok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ankara Anlaşması vizesi başvurusu için İstanbul’da Birleşik Krallık ( İngiltere)  konsolosluğuna başvuru için gün almaya…

201705.15
0

Otellerde Reklamasyon Yönetimi ve Reklamasyon’un Önlenmesi

Otellerde Reklamasyon Nedir ve Nasıl Önlenir?  Reklamasyon Nedir?  Bilindiği üzere reklamasyon, İngiltere’de “personal injury claim” olarak bilinen, misafirin konaklama tesisinden kaldığı sırada veya ayrıldıktan sonra, memnun kalmadığı, mağdur olduğunu düşündüğü, zarar gördüğünü iddia ettiği (hastalık, kaza vs.) hususlarla ilgili olarak şikayet mektubu veya doğrudan avukat vasıtasıyla tazminat talep etmesi ile başlayan süreçtir. Avrupa’da özellikle İngiltere’de…

201703.09
0

İngiltere’de Hukuki Yargılama Usulü ( Dava Takipleri)

Diğer hukuk sistemlerinin aksine, İngiliz Hukuku’nun kodlanmış tek bir kaynağı yoktur. İngiliz Hukuku, Parlamento tarafından alınan kanunlardan ve mahkemelerin verdiği kararlardan oluşmaktadır. İngiliz Mahkemeleri mevzuatı yorumlarken ve karar verirken, kendisine eşdeğer veya daha yüksek statüdeki mahkemeler tarafından alınan kararlara uygun hareket etmektedirler. Bununla birlikte Mevzuat ve Mahkemelerin Kararları, Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen mevzuata ve…

201610.20
0

İngiltere Türk İş Adamı Vizesi – Ankara Anlaşması

İngiltere Türk İş Adamı Vizesi – Ankara Anlaşması Kimler Başvurabilir? Bu vizeye, Türk vatandaşı olan, Birleşik Krallık ’ta yeni bir iş kurmayı veya kurulmuş bir işe katılmayı amaçlayan, Birleşik Krallık’ın bu vizeye başvurmak için aradığı nitelikleri taşıyan kişiler başvurabilir. Ne Zaman Başvurulabilir? Birleşik Krallık ’a gidiş tarihinizden 3 ay öncesine kadar vize başvurusunda bulunulabilir. Ne kadar sürer? Vize…

201604.18
0

Uluslararası Barolar Birliği (IBA) Üyeliği

Güden Hukuk Bürosu kurucu ortağı, hem İngiltere hemde Türkiye’de avukatlık yetkisine sahip, Ali Güden Uluslararası Barolar Birliği (IBA) üyeliğine kabul edilmiştir. Ali Güden Uluslararası Barolar Birliği (IBA)’de Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele komitesinde görev alacaktır.

201604.14
0

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele (Anti-Bribery and Corruption)

İngiliz şirketler, Türkiye de iş yaptıkları şirketlerden 2010 tarihli Rüşvetle Mücadele Yasası (Anti- Bribery Act, 2010 ) çerçevesinde bir Yolsuzluk ve Rüşvet İle Mücadele Politikasına (an Anti- Corruption and Bribery Policy) sahip olmalarını ve çalışanlarının bu politikalar çerçevesinde eğitim almış olmalarını talep etmektedirler. Bu konuda desteğe ihtiyacı olan Türk şirketlerine Türkçe ve İngilizce Yolsuzluk ve…

201604.14
0

Erişimin Engellenmesi Talebi ve Süreci

Günümüzde gerek teknolojinin gelişmesi gerekse internet ile birlikte sosyal/sanal ortamların hayatımızın bu denli derinine yerleşmesi ile lugatımıza bazı yeni kavramlar eklendi. Bunlardan biri “içerik sağlayıcı”. İçerik sağlayıcı, radyo-televizyon yayını ya da internet gibi bir iletişim yolu aracılığıyla, ses, görüntü, bilgisayar yazılımı veya oyun gibi çoklu ortam içeriklerini sağlayan ileticidir. Özetlemek gerekirse; internet sayfalarında okunmak, izlenmek…

201508.19
0

İstanbul Tahkim Merkezinin Kuruluşu Ne Aşamada?

Bu yazımızda İstanbul’u, öncelikle bölgesel nihai olarak da küresel finans merkezi yapma sloganı ile başlatılan İstanbul Uluslararası Finans merkezi Strateji ve Eylem Planı çerçevesinde kurulması öngörülen İstanbul Tahkim Merkezi’nin görevleri ve kuruluşunda hangi aşamaya gelindiği konusunu işleyemeye çalışacağız. Bilindiği üzere TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan İstanbul Tahkim Merkezi’nin kurulmasına ilişkin kanun 1 Ocak 2015’te…

201506.01
0

Yurt Dışında Onshore ve Offshore Şirket Kuruluşu

Bir tarafta uluslararası ticaret önü alınamaz şekilde gelişirken ve diğer tarafta Türk şirketleri de uluslararası ticarette önemli rol almaya devam etmekteler. Türk şirketlerinin gerek avantajlı vergi yapılandırmaları gerek ise ticari sebeplerle yurtdışında şirket açma gerekliliği ortaya çıkarmaktadır. Güden Hukuk Bürosu, Türk şirketlerinin bu ihtiyaçlarına cevap vermek için uluslararası şirket kuruluş sicilleri ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde…

201409.02
0

Türkiye’de İslami Finansman Bonosu ( Sukuk )’nun Hukuki Temelleri

Türkiye’de İslami Finansman Bonosu ( Sukuk )’nun Hukuki Temelleri Klasik piyasalarda yer alan kredi temelinde üretilen tahvil, bono gibi finansal araçlar faiz kazancına dayanmaktadır. Diğer yandan ortaklık temelinde üretilen hisse senedi gibi araçlarda ise kazanç kâr payı olarak gerçekleşmektedir. İslam’da yer alan faiz yasağı, bu yasaktan kaçınmak isteyen yatırımcının kredi temelli ürünlerden uzak durmasına neden…

201408.18
0

Yeni Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) Uyarınca Yapılması Gerekenlere İlişkin Uygulama Takvimi

Yeni Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) Uyarınca Yapılması Gerekenlere İlişkin Uygulama Takvimi 14 Şubat 2011’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanun özellikle şirketlerin günlük işleyişlerine ilişkin bir çok değişiklik getirmiş ve şirketlerin bu değişikliklere uygun olarak yapılandırılmaları belli bir takvime bağlanması hasıl olmuştur. 1 Temmuz 2014 tarihi itibariyle Yeni Türk Ticaret…