201904.15
0

Start-up Vizesi ile Birleşik Krallık’a Gitmek

Brexit süreci hızla sona yaklaşırken, Birleşik Krallık “Entrepreneur Visa (Tier 1)” yani Girişimci Vizesi’ni sona erdirerek, Yenilikçi Vizesi (Innovator Visa) ve Start-up Vizesi (Start-up Visa) türlerini getirdi. Birleşik Krallık’ta iş kurmak isteyen kişilerin başvurması gereken vize tipi bu iki yeni vize türünden biri olacaktır. Bu makale, İngiltere’de iş kurmak isteyen, girişimci kişiler için Start-up Vizesi’ni…

201904.03
0

Birleşik Krallık’ta E-Ticarete İlişkin Yasal Yükümlülükler Nelerdir?

Birleşmiş Milletler’in 2017 yılında düzenlediği rapora göre, Birleşik Krallık’ta e-ticaret 2014 yılından 2016 yılına kadar %30 artış göstermiş olup, 2020’ye kadar da bu artışın 3 kat oranında artışı beklenildiği belirtilmiştir. Birleşik Krallık’ta internet üzerinden ticaret yapan/yapacak her şirketin, ne kadar kazandığı fark etmeksizin internet sitelerinin (bir başke deyişle websitelerinin) olması gerekmektedir. Bu websitesinde işletmeye/şirkete ilişkin…

201903.15
0

Brexit Sonrası İngiltere ve Türkiye İlişkileri

İngiliz Parlamentosunun 12 Mart tarihinde revize Brexit Anlaşmasını bir kez daha ret etmesi üzerine  Anlaşmasız Brexit olasılığı daha çok konuşulmaya başlandı. Brexitin ertelenmemesi durumunda 29 Mart 2019 tarihinde Birleşik Krallık, Avrupa Birliğinde anlaşmasız bir şekilde çıkacak . Anlaşmasız bir Brexit durumu Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerle Birleşik Krallığın idari, ekonomik ve ticari…

201901.24
0

Tek Yetkili Temsilci Vizesi (Sole Representative Visa) – Birleşik Krallık

Birleşik Krallık ile ticari faaliyet yürüten şirketler, kendilerini temsilen şirket çalışanlarından birini bu vize kapsamında İngiltere’ye gönderebilmektedirler. Şirket temsilcisi vizesi, Türkiye’deki mevcut şirketinizin şubesini İngiltere’de açma olanağı sağlamaktadır. Şirket Temsilcisi Olarak Birleşik Krallık’a Gitmek İçin Aranan Koşullar İngiltere’ye temsilci göndermek isteyen şirket en az 1 seneden daha uzunca bir süre önce kurulmuş olmalı İngiltere’de şirket…

201901.03
0

Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk

19 Aralık 2018 tarihinde 30630 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 7155 sayılı “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun’un 20. maddesince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 5. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir: “3. Dava şartı olarak arabuluculuk MADDE 5/A- (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari…

201812.27
0

Brexit Sonrası Birleşik Krallık’ta Göçmenlik Kurallarında Yapılması Öngörülen Değişiklikler

Brexit sonrası, Birleşik Krallık Hükümetinin göçmenlik kurallarında getireceği değişiklikler belli olmaya başladı.  Brexit sonrası göçmenlik kurallarında köklü değişiklerin olması bekleniyor. Hükümet tarafından yayınlanan rapora göre göçmenlik konusunda yapılacak değişiklikleri aşağıdaki ana başlıklarda toplayabiliriz: Serbest dolaşımın sona erişi: Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkışı akabinde ve Yürürlüğe Koyma/Uygulama Süresi boyunca, “serbest dolaşım” hakkı sona erecek ve Birleşik…

201812.06
0

Birleşik Krallık Brexit sürecini iptal edebilir – Avrupa Birliği Adalet Divanı Hukuk Başmüşaviri’nin Mütalaası

Avrupa Birliği Adalet Divanı, geçtiğimiz günlerde Birleşik Krallık’taki bir kısım milletvekili ile İskoç Yüksek Mahkemesi’nin  talebi üzerine Brexit süreci ile ilgili olarak, Avrupa Komisyonu’nun da onayladığı resmi bir anlaşma olmadan,  Lizbon Anlaşmasının 50. Maddesi kapsamında, Birleşik Krallığın tek başına  Brexit sürecini iptal edip edemeyeceği değerlendirmesini gündemine almıştı. 4 Aralık 2018 tarihinde , Avrupa Birliği Adalet…

201811.26
0

Bir Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak Tahkim ve Tahkim Süreci

A. Tahkim nedir? Tahkim, yasaların izin verdiği konular kapsamında olmak koşuluyla, taraflar arasında doğmuş ya da doğabilecek uyuşmazlıkların, geleneksel yargı yerine “hakem” adı verilen bağımsız kişilerce çözülmesi konusunda tarafların anlaşması ve bu anlaşma sonucunda ki hukuki yargılama süreci olarak tanımlanabilir. Tahkimi ulusal  ve  uluslararası tahkim  olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Ulusal olmayan kararların Türkiye’de icra edilebilmesi…

201806.26
0

Ankara Anlaşması Vizesi Kapsamında Birleşik Krallıkta Oturum İzni ile kalan Türkiye Vatandaşlarının Süresiz Oturum İzni Alımı Hususunda Yapılan Değişikliler

Avrupa Topluluğu İş Birliği Anlaşması (Ankara Anlaşması), 12 Eylül 1963’te Ankara Anlaşması adı altında, Türkiye ve Avrupa Ekonomik Birliği ve Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Birliği’ne nihai erişimini sağlamak amacıyla yapılmıştır. Birleşik Krallık 1973’te birliğe katıldığında otomatik olarak anlaşmaya taraf olmuştur. Anlaşma ve ilgili protokollerinde, “standstill clause” olarak adlandırılan ve Türk işçilerin diğer 3. ülkeler ve Avrupa…